دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3525
تعداد نوشته ها : 13
تعداد نظرات : 19
Rss
طراح قالب
                     سخن لقمان به فرزندش       
من هزار پند آموختم
 وبين آنها چهارصد سخن را برگزيدم
و از آن هم هشت كلام برگزيدم
كه اينگونه است
دو چيز را هرگز فراموش نكن
اول خدا وبعد مرگ را
دوچيز را فراموش كن
اول كار نيكي كه براي ديگري كردي
دوم كار بدي كه ديگري در حق تو كرد
و آن چهار كلمه ديگر
به سفره اي وارد شدي شكم نگه دار
به خانه اي وارد شدي چشم نگه دار
به مهماني اي وارد شدي زبان نگه دار
به نماز ايستادي دل نگه دار

دسته ها :
سه شنبه بیستم 4 1385
X